Két tinédzser lány ismerkedése az erotikus birkózás világával


Beküldő:sasó tubeA közönség hangosan tapsolt, ahogy Sarah a szőnyeghez sétált, Ninával az oldalán. Amikor oda ért, észrevette, hogy a szőnyeg épp úgy néz ki és olyan a tapintása is, mint annak, ami Saskia irodájában volt. Különös módon az idegessége szinte teljesen elmúlt a kis csipkelődés óta Bronwynnal.

Azt hiszem, ez az újonc mutat majd neked egyet s mást, kis kelta barátom ? mosolygott magában, miközben levette a köntösét és átadta azt Ninának.

- Köszönöm. Sok sikert, kisasszony ? mosolygott a szobalány és lesietett a szőnyegről.

A szőke lány is megköszönte, majd körbe pillantott a küzdőteret övező asztalokon és megtalálta a Saskia mellett ücsörgő Wendy-t, akinek már ott is pihent egy teli pohár a kezében. A nagyobb lány rákacsintott és eltátogta neki, hogy ?Szeretlek, bébi?, mire Sarah visszamosolygott rá és kacsintott.

- Oké. Lányok, mindenki figyeljen rám! - csendült fel Jacqueline határozott hangja, ahogy fekete farmerében és bakancsában előlépve a szőnyeg közepére hívta őket. - Rendben. Akkor gyorsan vegyük át a szabályokat!Ez az én szőnyegem, úgyhogy mindent pontosan úgy csináltok, ahogy a csinos kis fejetekbe verem, vagy szétrúgom a seggeteket, világos? Akkor most letérdelni!

A két lány letérdelt egymással szemben, mélyen a másik szemébe fúrva a tekintetét.

- Oké. Gyerünk! - vakkantotta Jacqueline.

- Hallottad. Gyerünk, Sarah! Mozgás! - ingerelte Bronwyn.

Sarah fújt egyet, majd mozgása lendült, Bronwyn pedig talpra emelkedett, hogy fogadja. Ahogy a testük egymásnak feszült, a szőkeség elengedett egy nyögést az ütközés hatásaként.

- Ó, nem hiszem azt ? suttogta a walesi lány és a hátára lökte Sarah-t, megmarkolva a jobb mellét.

- Ó... a fenébe! - nyögött fel a szőke lány és megpróbálta lerúgni magáról az ellenfelét, de elvétette.

- Ennél gyorsabbnak kell lenned ? nevetett az ellenfele, kitérve az útból.

- Akkor jó ? mosolygott Sarah és megragadta a másik fejét, hogy lerántsa a szőnyegre. Miközben Bronwyn megpróbált kiszabadulni, szőke ellenfele már rá is vetette magát és megrántotta a másik tangáját, hogy az mélyen a lány farpofái közé vágjon.

- Ááá... A fenébe!

- Nem tetszik, drágám? Vegyem le inkább neked?

Mielőtt a vörös lány reagálhatott volna, Sarah egy mozdulattal lerántotta a lila ruhadarabot és félrehajította. Aztán a hátára fordította az ellenfelét és a combjai közé lökte a kezét, ujjaival kitapintva a csiklóját.

- Ó, ne... ne...! - zihált Bronwyn.

- Ó, igen. Tetszik, nemde? - vigyorgott a szőkeség, tovább mozgatva ujjait.

- Ne... ne...

- De igen, Bronwyn. Hajrá! Gyerünk csak! - mélyesztette bele mutatóujját Sarah ellenfele vágatába.

Wendy csak ült a helyén és megbabonázva figyelte, ahogy a szeretője felülkerekedik az ellenfelén. Érezte, hogy az ágyéka kezd nedvesedni a walesi lány nyögéseitől, miközben az kétségbeesetten próbált kiszabadulni Sarah szorításából.

- Ez az, bébi. Elkaptad ? suttogta élvezettel teli hangon.

- Ó... ne...! A pokolba! - sikoltozott Bronwyn, ahogy Sarah még mélyebbre tolta belé az ujját.

- Gyerünk csak! Mutasd meg, mit tudsz!

Bronwyn tovább zihált, majd a teste megfeszült, ahogy rátört az orgazmus, szemei pedig elkerekedtek, ahogy felpillantott a rá vigyorgó szőkeségre. Amikor az érzés végül elmúlt, teste kimerülten ernyedt el a padlón.

- Pont Miss Lawtonnak. Az állás 1:0 ? jelentette be Jacqueline.

- Ez az! Szép menet volt, bébi! - lelkendezett Wendy, szarkasztikusan Saskiára vigyorogva.

A közönség hangosan tapsolt. Szemmel láthatóan meglepte őket, hogy Sarah máris megszerezte a vezetést. A szőke lány a sarokban ácsorgott, miközben várta, hogy Bronwyn magához térjen.

Pár pillanat múlva a walesi lány talpra állt és rá pillantott. Babaszerű arca tébolyult kifejezésbe merevedett, légzése pedig egyre nehézkesebbé vált. Hevesen sietett vissza a szőnyeg közepére és letérdelt Jacqueline elé, várva, hogy a szőke lány csatlakozzon hozzá.

Sarah elmosolyodott és szembe térdelt dühös kis ellenfelével.

- Te rohadt kis marhatöcskölő! - szűrte a fogai között a walesi lány. - Szerencséd volt. Most már viszont hamarosan kegyelemért fogsz sikoltozni.

- Azt majd meglátjuk, nem igaz? - válaszolta Sarah mosolyogva.

Ez olyan volt Bronwyn számára, akár a vörös posztó a bikának. A walesi lány rávetette magát és leteperte, leverve a szemüvegét. Jacqueline lépett közbe, szétválasztva őket. A jelet azonban hamar megadta és a dühödt kis kelta ismét rávetette magát Sarah-ra, egy gyors mozdulattal letépve a bikini alsóját, feltárva a szőke lány apró pihék borította meztelen ágyékát.

- Ó, milyen édes! - vigyorgott, miközben szétfeszítette Sarah combjait és vehemensen dörzsölni kezdte a csiklóját. - Lássuk, milyen jó is vagy valójában!

- Egek... te rohadt ki...

- Ó, igen! Látom, hogy tetszik.

Bronwyn többi ujjával ellenfele bejáratát kezdte dörzsölni, hangos nyögéseket csalva elő belőle. Sarah kapálózott, ahogy próbált kiszabadulni, de ellenfele túl erősen tartotta.

- Egek... A fenébe is...! Ne... ne...!

- Lássuk csak, meddig jutunk! - suttogta Bronwyn vigyorogva és belé tolta egy ujját, miközben hüvelykujjával tovább izgatta Sarah csiklóját.

A szőke lány tovább vergődött és nyöszörgött.

- Most már nem vagy olyan magabiztos, nemde? - vigyorgott a vörös hajú lány. - Gyerünk! Sikolts csak!

- Nem... nem... Nem adom fel...

- Mégis minek ez az akaratosság? Nem maradt már semmid, újonc.

A kis szőkeség nem válaszolt, csak hangosan felsikoltott, amikor felért a csúcsra, telefröcskölve nedveivel a szőnyeget.

Bronwyn vigyorogva közelebb hajolt, lenyalta az ujjára ragadt nedveket, majd nyomott egy csókot Sarah ajkaira.

- Siess, hogy befejezhessük ezt az egyészet! - motyogta, majd felállt, fogadva a közönség tapsviharát.

- Pont Miss Evansnek. Az állás 1:1.

Sarah óráknak tűnő ideig hevert mozdulatlanul.

Egek! Ez erős volt ? gondolta.

- Ó! Ez egy kicsit sok volt neki ? vigyorgott Saskia Wendy-re.

- Egy pillanat és minden rendben lesz. Neked jobban kellene tudnod ezt, mint bárkinek ? vágott vissza a lány vehemensen.

- Touché ? sóhajtott Saskia és beleivott az italába, majd észrevette, hogy Patricia rá mosolyog.

Sarah hamarosan magához tért és szembetérdelt feszülten várakozó ellenfelével.

- Itt az idő, hogy befejezzük ? hörögte.

Amikor megkapták a jelet, Sarah megragadta az ellenfelét. Egyik karját a dereka köré fonta, másikkal pedig megragadta a tarkóját. Bronwyn torkára nyomta a nyelvét, amire az önkéntelenül is ugyanúgy válaszolt. Aztán a két lány félre billent és megkezdődött a birkózás, hogy valaki a hátára fektesse a másikat.

Előre-hátra hemperegtek, úgy tépve egymást, mint a vadmacskák. Aztán Bronwyn hirtelen ellökte Sarah-t, aki pont a hátára érkezett. Meglátva a lehetőséget, a walesi lány szétfeszítette ellenfele combjait és közéjük helyezkedett, dörzsölni kezdve vágatát és csiklóját.

- Ó... ne...! Ne megint!

- De igen, Sarah. Gyerünk! Küzdj csak!

A szőke lány összeszorította a fogait és igyekezett ellenállni a benne gyülemlő feszültségnek. Megragadta Bronwyn csuklóját és közelebb rántotta őt, majd igyekezett minden erejével ellökni.

- Ez az, újonc...! Gyerünk...! Te is tudod, hogy... már közel vagy ? zihálta Bronwyn. Izzadtságcseppek csillogtak mindenhol a testén.

Sarah látta, hogy ellenfele egyre nehézkesebben zihál, és elég is volt egy újabb lökés, hogy eltávolítsa őt magáról, a hátára teremtve a szőnyegen.

- Ó, ne...! Ne! - nyögte a kelta lány, ahogy a szőkeség fölébe kerekedett.

- Kifáradtunk, kifáradtunk? - cukkolta Sarah tehetetlen ellenfelét.

Bronwyn hevesen kapálózott, ahogy szőkeség belé hatolt és igyekezett ellenállni a benne zajló folyamatoknak. Vonaglott a szőnyegen és hangosan zihált, míg végül az orgazmus le nem taglózta.

Mielőtt felállt volna, hogy engedje elernyedni, Sarah még sebtében szájon csókolta őt és elvigyorodott.

- Pont Miss Lawtonnak, aki vezet 2:1-re. Három perc és kilenc másodperc maradt hátra.

Wendy a csodálattól elkerekedett szemekkel figyelt. Látta már a szeretőjét küzdeni korábban is, de ez most más volt. Ez most igazi, megfontolt, taktikus harc volt.

A walesi lány még mindig a padlón hevert, kezeit az arcára szorítva. Sarah már a szőnyeg közepén térdelt és várta, hogy magához térjen.

- Lenyűgöző ? jegyezte meg Patricia Saskia felé fordulva.

- Mondtam neked, hogy van ilyen jó, nemde? - válaszolta a másik nő. - Csak annyit kell tennünk, hogy kicsit felrázzuk a dolgokat. Ki tudja, hol lehet a határ?

- Hmm. Talán majd egyszer meglátjuk.

Bronwyn ismét talpra küzdötte magát és a szőnyeg közepére térdelt, hogy szembenézzen ellenfelével.

Jacqueline letérdelt mellé.

- Biztos vagy benne, hogy folytatni akarod?

- Igen. Szó sem lehet róla, hogy ez az újonc legyőzzön ? hörögte, tekintetével Sarah-t méregetve.

- Oké. Akkor gyerünk!

Mielőtt Bronwyn bármit is tehetett volna, Sarah előre lendült és a hátára lökte őt, szétnyomva a lábait és nyelvét mélyen a kelta lány vágatába mélyesztette. A vöröske felnyögött és a szemei elkerekedtek, ahogy a szőkeség ajkai közé vette a csiklóját.

Sarah erősen tartotta őt, ahogy ellenfele vonaglott és nyöszörögve igyekezett kiszabadulni. Nem mintha sok esélye lett volna rá. A walesi lány immáron teljesen összeomlott. Sarah úgy játszott vele, ahogy csak akart, míg végül ismét fel nem juttatta a csúcsra.

Saskia izgatott tekintettel pillantott Wendy-re.

- Csinált már ilyet korábban is? - kérdezte.

- Ó, igen ? bólogatott a lány és lehunyt szemmel mosolygott. - Sokszor.

Bronwyn zihálása betöltötte a termet, míg végül az orgazmus el nem árasztotta a testét és nedveivel telespriccelte Sarah arcát.

A szőke lány előre hajolt és mélyen ellenfele szájába tolta a nyelvét, miközben megcsókolta. A kis vöröske teljesen kimerülten terült el a szőnyegen.

- Feladom... Nyertél ? zihálta, alig bírva már nyitva tartani a szemét.

- Pont Miss Lawtonnak. Miss Evans feladta. Miss Lawton nyert 3:1-re ? harsogta Jacqueline.

A közönség hangos ovációban tört ki. Sarah körbepillantott. A többség a talpán állt. Tudta, hogy kevesen adtak neki bármi esélyt is, hogy legyőzi Bronwynt. Ő pedig most, még mindig kissé idegesen, de a tapasztalatok mámorától elkábulva mosolygott és gyorsan odasietett Wendy-hez, hogy átölelje őt.

- Szép volt, bébi. Tudtam, hogy megcsinálod ? suttogta a nagyobb lány.

- Menjünk fel a szobába egy italra...! Vagy hétre! - nevetett a szőkeség.

Amikor visszafordult a szőnyeg felé, látta, hogy Bronwynt talpra segítik és Michelle feltámogatja a szobájába. Egy része nem tudta megállni, hogy együtt érezzen a lánnyal. Látszott, hogy teljesen összeroskadt.

- Gratulálok, Sarah. Ez volt a leglenyűgözőbb debütálás, amit valaha láttam ? lépett oda hozzá Patricia, hogy megrázza a kezét. - Nina átadja majd neked a nyereményed hamarosan a szobádban.

- Ööö... köszönöm, Patricia.

- Nos, én is gratulálok, Sarah ? mosolygott rá Saskia. - Élvezd az este hátralevő részét!

- Ne aggódj, Saskia! Úgy lesz ? nevetett Wendy, miközen Sarah felvette a köntösét és visszaindultak a szobájuk felé.

Tetszik(8) | Nem tetszik(7)

 • Érett Nők Szex Képei • Történet Ajánló

  Megbaszott a Csaba meg a Jácint

  A történet úgy kezdődött, hogy megjött, úgyhogy kezdetét vette az önmegtartóztatásom. Tudom én, hogy hülyeség ilyenkor nem szexelni, pláne ha van rá így is jelentkező, de ilyet max kapcsolatban vagy m....

  Lány az álmaidban

  A mai nap is forró, de ehhez már hozzászoktam az elmúlt hónapok alatt. Az Amazonas esőerdeinek forró és nedves éghajlata mindenképpen próbára teszi az európai ember szervezetét, sokan pokoli élménykén....  A gecis nejem egy kurva - erotikus történet

  Husz évvel ezelőtt amikor megismertem a későbbi feleségemet egy hét után a új albérleti lakásában sikerült végre egy kis kajálás és italozás után addig simogatni a leányzót, míg megengedte,hogy levet....

  Kereső
  Szex történetek TOP
  Az itt megjelenő szextörténetek, pornó sztorik csupán az írók fantáziaművei, a valósággal szinte semmilyen esetben nem egyeznek. Az oldal megtekintése csak felnőtteknek ajánlott.

  Reklám