A feleségem 2 nővel


Beküldő:Radványi K.kezdtem elbizonytalanodni. =ercek m%lva viszont a szemembe nézett, és %jabb megd$$bbenésemre mosolyogva odas%gta, hogy h+vjam fel a not, és ha semmi kifogásuk, akkor o bizony benne van, de akkor ot is csak nézhetemA *át o is gonosz... 1\2 Kezdtem nem tudni mi a fene t$$rténik, gépiesen mentem oda a telefonhoz, és tárcsáztam Erika számát. Egy gyors k$$sz$$nés után megkérdezte, hogy talán le akarom\e mondani, erre elhadartam neki, mirol vansz!. 6zinte magam elott láttam az elképedt arcát, felháborodott volt, hogy ok nem se&*57345;ipar, meg ilyesmi, és hogy akkor storno az egész, és hogy hogy lehetek ilyen paraszt, látni sem akar. 6zerencsére nem csapta le, megpr!báltam elmagyarázni neki, hogy kénytelen voltam bevallani a feleségemnek mire kész*l$$k, és hogy réges régi titkos vágyára tapintottam rá vele. 3alahonnan a háttérbol k$$zben hallottam, hogy a barátnoje \aki már ott volt\ felfigyelt a telefonbeszélgetésre, és kérte, hogy hangos+tsa ki. Neki is elmondtam, mirol van sz!, de o sokkal kevésbé volt haragos. Egy*tt kezdt*k gyozk$$dni Erikát, és nem tudtam mi j$$het még. &*57346; feleségem... 5elvette az eloszobai telefont, és o is beszállt a társalgásba. &*57346;zzal kezdte, hogy o volt a h*lye, és elnézést kér, nem akarta megkavarni a dolgokat. &*57346; végén ot kellett vigasztalni, a lány barátomat meg engesztelni. *osszas vita után mind a ketten megadták magukat, nem várt fordulatként kissé elcsukl!, lihego;?2 hangon k$$z$$lték, hogy j$$het*nk mind a ketten... *uh, már bele is fogtak volna? Nem tudtam mit lépni, megfogtam a kedvesem kezét, és átviharzottunk a nobarátom lakásához. Becs$$ngett*nk. Elég késon nyitottak ajt!t, és igencsak 4k!cos4 volt az $$lt$$zet*k... Csak vigyorogtak, ésk$$z$$lték, hogy bemeleg+tettek egy kicsit. 7tt álltunk négyen az eloszobában, és bár azt hittem nem lehet fokozni a telefon után, mégis ez volt a legfurább szituáci!. 6enki sem tudta mit csináljunk, nem is mert*nk megmoccanni, megsz!lalni sem. Bemutattam a feleségem, és én is megismerhettem végre Erika4titkos szeretojét4, Krisztát. Egyed*l éreztem magam három csinos no k$$z$$tt, akik ha minden igaz, mostvalami olyasmit fognak mutatni nekem, amit még sosem láttam. 3alahogy durva lett volna azzal pofon csapni az egészet, hogy 4szép a szonyeg4 vagy 4ki kér egy kávét?4, esetleg 4isztok valamit?4, %gyhogy lassan a feleségem m$$gé léptem, megfogtam a derekát, és mintha a két nonek ny%jtanám át, mosolyogvak$$z$$ltem vel*k, hogy k$$lcs$$nadom nekik, csináljanak vele amit akarnak... Kedvesen értette a dolgot, rám mosolygott, és valami megszeppent rabszolga nézett a 4%j gazdáira4. *irtelen átvillant az agyamon, hogy ezzel a merész muvelettel akár t$$nkre is tehettem volna az egészet, de rá kellett d$$bbennem, hogy a kocka el van vetve. &*57346; három no már a fejébe vette, hogy megcsinálják, innentol ha akartam volna se áll+thattam volna le oket. \"ost az egyszer $$r*ltem a makacsságuknak... Erika és Kriszta mosolyogtak, b!lintottak és elfogadták az 4ajándékomat4. &*57346;hogy elindultak vele a hál!szoba felé, feleségem visszanézett rám. 6zemében tuz égett, k+váncsi volt, és félénk egyszerre. Dtánuk ballagtam én is. &*57347;e*ltettek egy székre, és a lelkemre k$$t$$tték, hogy akármennyire is be vagyok gerjedve, meg ne merjek moccanni, mert menten abbahagyják. Ez a parancsol! magatartás annyira megtetszett a kedvesemnek, hogy o is helyesloen b!logatott. &*57346;hogy a két no az ágyra *ltette, már látszott rajta, hogy kezd megszunni k$$r*l$$tte a k*lvilág. Egy régi vágya teljes*l be... Nem mert megmozdulni, mint valami szuzlány, nézett hol az egyik, hol a másik no arcára, és várta hogy mi k$$vetkezik. 7k meg csak mosolyogtak rá, majd simogatni kezdték. :sszerezzent, ahogy egyszerre négy tenyér sim+tja végig lassan a testét. Bátortalanul o is kiny%jtotta a kezeit, és megérintette a partnereit. &*57347;elkesen fogadták, és irány+tották amit csinál. &*57347;assan minden létezo ponton megsimogatták, majd puszilgatni kezdték. \"ik$$zben egymást is t$$bbsz$$r, hosszan szájon cs!kolták, apr! puszikat hintettek a feleségem minden apr! borfel*letére, amit a ruhája szabadon hagyott. Kedvesem már nem tudta k$$vetni az eseményeket. Négy kéz, &F finom ujj kergetoz$$tt finoman a testének minden részén, mik$$zben magam sem tudom hogyan de szinte az $$sszes ruhát levarázsolták egymásr!l. &*57346; feleségem már behunyt szemmel figyelt arra a rengeteg apr! ingerlésre, és azt vettem észre, hogy már nem csak a két szereto cs!kolja egymást, hanem o is hossz%, szenvedélyes puszikat ad a finom noi ajkakra. K$$zben kezdett elborulni elottem a világ. *árom fiatal, szép meztelen no volt az ágyon, a szemem láttára egymást kényeztetve. Csak *ltem a székben, és megbabonázva figyeltem ami elottem t$$rténik. Ggy éreztem minden vér a férfiasságomba t!dul, de nem mertem megmozdulni sem. 5éltem hogy abbahagyják. Csak *ltem, és tágra ny+lt szemekkel gy$$ny$$rk$$dtem a testek kavalkádjában... &*57346;rra

eszméltem, hogy azt az ismeros, elcsukl! hangot hallom, ami a feleségembol szokott kit$$rni, amikor a karjaimban felr$$p*l a cs%csra. &*57346; hang most távolinak tunt, és a testét sem éreztem szorosan k$$zel magamhoz, mégis megk$$nnyebb*léssel t$$lt$$tt el. -ovább néztem oket, és abban gy$$ny$$rk$$dtem, hogy tudnak ennyi fantáziával és gyengédséggel mozogni. &*57346; három noi test egymásba forrva csodálatos táncotlejtett elottem, és én csak *ltem, és néztem oket, mint akit odak$$t$$ztek. &*57346; feleségem is eléggé belej$$tt a dologba, idonként 4kiszabadult4 saját gy$$ny$$rébol, és egyre bátrabban simogatta partnereit. Egy ruhadarab sem volt már egyik non se. Kedvesemet végigfektették az ágyon, és két oldalr!l egy\egy combjához simultak, mik$$zben a melleit cs!kolgatták. Nem b+rtam nem irigyelni ezért... &*57346; két karcs% test fel\le mozgott rajta, hozzásimulva, kebl*ket a hasához érintették, kelyh*ket a combján h%zogatták, mik$$zben feleségem a hajukba t%rva irány+totta oket. Kriszta még a lába k$$zé is beny%lt, oda ahova csak nekem van jogom, mégsem tudtam haragudni. Néhány perc m%lva már meg sem tudtam k*l$$nb$$ztetni a hangokat, k$$zel+toleg sem lennék képes $$sszeszámolni, hányszor elég+tették ki a feleségem, mik$$zben ok is t$$bbsz$$r eljutottak a cs%csra kezeiktol illetve kedvesem combjait!l. &*57346;hogy o nem b+rta tovább, egymás felé fordultak, és valami elképzelhetetlen bemutat!t tartottak neki. 7 meg csak fek*dt, tágra ny+lt szemekkel, és azzal a f$$ld$$nt%li mosollyal, mint ameddig én is el szoktam tudni idonként juttatni, amikor már minden mindegy, azt se tudja hol van... \"ár én sem tudtam. Nem éreztem semmit, csak néztem oket, kerek szemmel, merev testtel. 3ég*l minden mozdulat nélk*l a puszta látványt!l én is elszálltam, de alig cs$$kkentette a vágyaimat. \"egmozdulni mégsem b+rtam, annyira féltem, hogy az a csoda ami itt t$$rténik a szemem elott szertefoszlik mintha sosem lett volna. K$$zben feleségem kicsit magához tért, és most o seg+tett nekik, o is kipr!bálta milyen egy noi mellet cs!kolni, sot még a kelyh*kbe is belek!stolt. @tvillant az agyamon, hogy remélhetoleg nem nagyon fogja hiányolni ezek után, mert még egyszer nem vagyok képes C6&*57346;K nézni, és k*l$$nben is... Nem tudtam megmondani mennyi ido telt el, de nem kevés. \"ár azt sem tudtam ki kivel van, pedig feleségem hossz% barna haj% volt, Erika r$$vid világosbarna, a Kriszta meg szoke. 3issza sem tudok emlékezni, hogyan ért véget a játszma, azt hiszem még egyszer egyes*lt erovel a cs%csig r$$p+tették a feleségem, aki immáron teljesen kikész*lt, és ismét egymás felé fordultak. Ketten nézt*k ahogy cs!kol!ztak és simultak, m+g végleg el nem szálltak ok is. )mmár három $$r$$mittas szép no fek*dt elottem az ágyon, én meg csak bámultam oket. &*57347;élekben átéltema gy$$ny$$r*ket, agyam tel+tod$$tt a látvánnyal. &*57346;kkor ocs%dtam fel, amikor lassan $$lt$$zni kezdtek. 6iker*lt $$sszeválogatni melyik ruhadarab kié, majd amikor minden a helyére ker*lt, odaj$$ttek hozzám, és 4visszaadták4 a feleségem. 6zegény alig állt a lábán, szeme csillogott, ajkai kiszáradtak, sz+vverése még mindig l*kteto és gyors volt. Erika és Kriszta megdicsérték, hogy nagyon *gyes volt, és hogy vigyázzak vele, mert még a végén kider*l, hogy nem ez volt az elso ilyen kalandja. &*57346;zért annyira ismertem, hogy tudjam hogy nem +gy van... &*57346;hogy magamhoz $$leltem, kezdett elm%lni a kábulatom, ismét felébredt bennem a vágy iránta. 0n eddig csak látványt kaptam, de érintést nem... *amar kezdett elm%lni a varázs, éreztem hogy a továbbiakban feszélyezz*k oket, kezd leesni nekik mit csináltak, +gy gyorsan elk$$sz$$nt*nk, és elindultunk hazafelé. Kedvesem alig állt a lábán, mégis hozzám simult. 3ettem neki egy *d+tot, hogy megnedves+tse kiszáradt ajkait. -$$bbsz$$r megcs!kolt, és azt mondta, fantasztikus volt, nagyon élvezte és %gy érzi nekem k$$sz$$nheti, de idonként arra gondolt, hogy én csak nézem oket, és nem kapok semmit. Bevallottam, hogy a puszta látványt!l elszálltam, és hogy valami elképeszto bemutat!t tartottak, meg hogy nagyon $$r*l$$k, hogy val!ra vált az álma. &*57346;zt mondta mindent kipr!bált amit ki akart, és nagyon tetszett neki, de két cs!k k$$zt kifejtette, hogy volt egy\két dolog ami nagyon hiányzott... Nagyon felizgatott vele. -udtam hogy iszony% fáradt, sot a lakásba már a karjaimba vittem fel, de szemében %jra tuz égett, és alig várta hogy megkapja amit akar. Nem kellett kétszer mondania... Bevittem a hál!szobába, és az ágyra fektettem. &*57347;ekapkodtam r!la ;és magamr!l2 a ruhát, és egy pillanatig csodáltam ahogy fekszik. Nem értette, ilyen gerjedten miért állok meg, nem volt\e már elég a nézelodésbol, nem akarok végre érinteni is, de valami k*l$$n$$set éreztem. &*57347;átszott rajta, hogy kielég*lt volt, még a borének illata is árulkodott r!la... <ze s!s volt az izzadtságt!l, kelyhe még mindig nedves,

haja k!cos. &*57346;lig tudta nyitva tartani a szemét, mégis engem akart. K$$ny$$rg$$tt, hogy tegyem meg végre, de k+noztam egy kicsit... &*57346;nnyira 4megszoktam4 a nélk*l$$zést az elm%lt pár !rában, hogy nem adtam k$$nnyen magam. Kokemény szerszámomat végigh%ztam a hasán, a combjain, és nem engedtem hogy hozzáérjen. 6zétvetett lábakkal pr!bált megmarkolni, és magába irány+tani, de gyenge volt, és fáradt... Nézett rám, és a szemével kérlelt, a hátamat simogatta, cs!kja az ajkamat kereste... \"a eddig sem semmi látványban volt részem, de ahogy most kérlelt, az mindenen t%ltett. 3ég*l teljesen gerjedten, olyan mélyre hatoltam belé, ahogy csak b+rtam. *angos, felt$$ro, megk$$nnyebb*lt s!hajjal fogadott magába... Egy szempillantás alatt elvesztettem a kontrollt. -udatom az eddigi $$nmegtart!ztatás csatájában a csodás érzéstol teljesen felold!dott, forr!, szorosan puha alag%tjában. Csak mozogtam, és behunyt szemmel élveztem. Nem is b+rtam sokáig, iszony% robajjal $$nt$$tt el a kéj, az eddig gyult fesz*ltség egy végso l$$késsel áradt semmivé kedvesem testében. 6zorosan $$leltem, és hanyatt fordultam vele, hogy érezhessem a s%lyát. 5áradt, ernyedt, puha testét magam

Történet Ajánló

Sose fogok dugni

Egyetemista voltam, a szüleim háza melletti szuterénben laktam. Hamisítatlan diákévek, 2 napon....

A 60 éves szerető

Öt éve ismertem meg a férjemet, lassan 4 éve házasok vagyunk, egy 1,5 éves gyerekkel. Soha nem....


Orál az öcsémmel

Rólam annyit kell tudni, hogy gazdag családban élek, amiért hálás lehetek, de meg kell őrizn....

A feleségem 2 nővelkezdtem elbizonytalanodni. =ercek m%lva viszont a szemembe nézett, és %jabb megd$....